Om Radius Digital

Nettstedet til Radius 1-4 inneholder øvingsoppgaver for elevene, halvårs- og helårskartlegging mot Vokal og digitale ressurser for læreren. Øvingsoppgavene er gratis og uten innlogging for elevene. Lærerlisensen krever innlogging og koster 298 kroner per år.

 

Øvingsoppgaver

Hvert kapittel i grunnbøkene inneholder øvesider i to vanskelighetsgrader. Her får elevene interaktive oppgavesett til de samme sidene, med umiddelbar respons på om de har løst oppgavene riktig.

 

Kan du dette?

 

Skjermdump-3

 

 

 

 

Halvårs- og helårskartlegging mot Vokal


For å få tilgang til en prøve, logger elevene seg inn fra nettstedet til Radius. Resultatene sendes direkte til Vokal når de leverer prøven. Via administrasjonstilgangen får læreren umiddelbart oversikt over elevenes resultater. Resultatene er knyttet til delmålene i bøkene og dekker hele lærestoffet for hvert halvår og helår. Prøvene gir læreren god oversikt over elevenes grunnleggende ferdigheter, og verktøyet egner seg godt for samtaler med de foresatte og planlegging av elevenes videre arbeid. Tilgang til prøvene forutsetter at skolen er tilknyttet Vokal og at læreren tildeler prøven til hver elev i Vokal.  

Kartleggingsprøvene er gratis for skoleåret 2015/2016.

Skjermdump-4

 

 

Radius Regnemester


Med Radius Regnemester øver elevene først og fremst på ulike regnestrategier. Men her finner de også øvingsoppgaver til alle grunnleggende emner i læreplanen. Radius Regnemester egner seg for øving av grunnleggende ferdigheter, til stasjonsundervisning og differensiering.

 

  Skjermdump-5

 

 

 

 

 

 

 


Radius Regnemester på pc er gratis og krever ikke innlogging. Lanseres våren 2015 også som app for nettbrett og mobiltelefon.

 

Radius Pokal


Radius Pokal er utviklet for grunnleggende ferdighetstrening i matematikk med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Her trener elevene på alle sentrale emner og samler pokaler i sin egen premiehylle. Progresjonen er rolig og systematisk. Resultatene blir lagret. Radius Pokal har også verksteder for bruk på interaktiv tavle og motiverende spill. Via lærerlisensen får læreren oversikt over resultatene til alle sine elever.

Radius Pokal krever innlogging og koster 25 kroner per år for elevlisens og 298 kroner per år for lærerlisens.

 

Tavlebøker


Alle grunnbøkene fins tilgjengelige som digitale versjoner for visning på interaktiv tavle. Her er det lagt inn lyd, animasjoner, metodiske tips og verktøy som stillbar klokke og flanotavle. Læreren kan legge til egne kommentarer og lenker selv. Tavlebøkene egner seg for å samle klassen om sidene i bøkene, for dialog og gjennomgåelse av lærestoffet.

Skjermdump-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressurser for interaktiv tavle


De samme verktøyene som fins integrert i tavlebøkene er også tilgjengelige som egne ressurser:

 

  • flanotavle
  • stillbar klokke
  • interaktiv butikk
  • tallinje


Ressursene egner seg for arbeid med regnefortellinger, trening på klokka og visualisering av regneoperasjoner langs tallinja.

 

Skjermdump-7

 

Prøver og kopieringsoriginaler


Her finner læreren skriftlige halvårs- og helårsprøver samt kopieringsoriginaler for øving av regnestrategier og grunnleggende ferdigheter.